Styrelsemöte

Styrelsemöte tisdagen den 09 jan 2018 kl. 18.00 på Älvsjö Värdshus.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.