Välkommen till Moderaterna
i Brännkyrka/Älvsjö!

 

Bli Medlem!

Hej och välkommen till Moderaterna i Brännkyrka/Älvsjö!

Moderaterna har tre stora uppgifter. Att återupprätta tryggheten och säkerheten. Att bryta utanförskapet och bidragsberoendet. Att bana väg för nya klassresor. Så kan vi återupprätta det svenska samhällskontraktet. Du kan läsa mer om Moderaternas politik i partiets idéprogram.

I Älvsjö innebär det att Moderaterna arbetar för att Stockholm ska bli en tryggare stad, genom att bemanna staden med fler kommunala ordningsvakter och en central trygghetsjour; återupprätta nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning; och införa ett tiggeriförbud i syfte att komma bort från illegala boplatser och kriminella gruppers utnyttjande av utsatta.

Vi vill även att Stockholm ska bli Sveriges bästa skolkommun, genom att införa mer lärarledd undervisning i alla årskurser och låta lärarna koncentrera sig på kunskapsuppdraget; införa en elevhälsogaranti för att säkerställa att elevhälsan är tillgänglig även utanför skoltid och under skollov; och låta fritidshemmen erbjuda pedagogisk verksamhet, läxhjälp och studiestöd till alla, samt samarbeta med kulturskolan och idrottsverksamheter.

Till sist ska Stockholm ska vara Sveriges mest välskötta kommun; Kommunalskatten ska sänkas så att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb; Stockholm ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Här ska medarbetare vilja jobba, stanna kvar och utvecklas i sitt yrke; och Stockholms skuldbörda måste minska.

Läs gärna mer om vad vår politik handlar om och stöd oss i vårt arbete för ett nytt styre i Stockholm 2026 genom att bli medlem.

Välkommen till Moderaterna i Brännkyrka/Älvsjö!Besök oss på Facebook!