Kontaktuppgifter till Moderaterna i Brännkyrka/Älvsjö

E-postadress: brannkyrka@moderaterna.se

Facebook: https://www.facebook.com/moderaternaialvsjo

Ordförande: Johan Nilsson, 070-8641000, jo.nilsson@telia.com

Styrelseledamöter och adjungerade (2023)

Ordinarie ledamöter
Johan Nilsson (ordförande och medlemsansvarig)
Torbjörn Erbe (vice ordförande, förhandlingsansvarig och utdelningsansvarig)
Robert Stahre (sekreterare och kampanjansvarig)
Charlotte Broberg (programansvarig)
Sverker Sundmark (kassör)
Tony Ottebjer-Winkler (vice sekreterare)
Berthold Gustavsson (klubbmästare och samtalsansvarig)
Stefan Kindborg (ombud till företagarrådet)
Lea Leskinen (Utbildningsansvarig, ombud till moderata kvinnorna och ombud till moderata seniorer)
Mattias Svanold (webb- och kommunikationsansvarig)
Mikael Nilsson (biträdande kampanjledare)
Weronica Bergström (ersättare till moderata kvinnorna)
Margareta Cederfelt
Donald Molander
Lennart Bengtsson

Adjungerade till styrelsen
Olle Andretzky
Jane Sindahl
Björn Gülich