Förtroendeuppdrag för Moderaterna i Brännkyrka/Älvsjö

Stockholms stad (2021)

Johan Nilsson
Ordförande (samt nämndpresidium) – Hägersten-Älvsjö sociala delegation
Ordförande – Exploateringsnämnden
2:e vice ordförande – Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Ombud – Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot – Kommunfullmäktige
Ledamot – Kommunstyrelsen
Ledamot – Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Berthold Gustavsson
Ledamot – Avfallsnämnden
Ledamot – Stockholm Avfall AB
Ledamot – Stockholm Vatten AB
Ledamot – Stockholm Vatten och Avfall AB

Torbjörn Erbe
Ledamot – Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Ledamot – Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Hans Breismar
Ledamot – Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot – Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade

Birgitta Stjärneback
Ledamot – Stockholms konstråd

Tony Ottebjer-Winkler
Ersättare – Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Sverker Sundmark
Vigselförrättare

Region Stockholm (2021)

Charlotte Broberg
Regionråd med ansvar för fastighets- och servicenämnden, utveckling och förvaltning av Region Stockholms fastigheter och regiongemensam service.

Ordförande – Fastighets- och servicenämnden
Ordförande – Locum AB
Ordförande – Strukturfondspartnerskapet
Ledamot – Regionstyrelsen
Ledamot – Regionfullmäktige
Ledamot – Hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriberedning
Ledamot – Styrgruppen för Operation Kvinnofrid
Ledamot – Regionstyrelsens arbets- och personalutskott

Sveriges riksdag (2021)

Margareta Cederfelt
Ordinarie ledamot – Sveriges riksdag
Vice ordförande – OSSE-delegationen
Ledamot – Utrikesutskottet