Förtroendeuppdrag för Moderaterna i Brännkyrka/Älvsjö

Stockholms stad (2023)

Johan Nilsson
Vice ordförande – Stockholms Hamn AB
1:e vice ordförande – Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Ledamot – Kommunfullmäktige
Ledamot – Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot – Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare – Storsthlm (tidigare KSL)

Torbjörn Erbe
Vice ordförande – Valberedningen
Ledamot – Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Ledamot – Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot – Storstockholms brandförsvar
Ersättare – Kommunfullmäktige
Ersättare – Trafiknämnden

Berthold Gustavsson
Vice ordförande – S:t Erik Fiber AB
Vice ordförande – Stokab, AB

Robert Stahre
Ersättare – Exploateringsnämnden
Nämndeman – Södertörns tingsrätt

Lea Leskinen
Suppleant – Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum

Tony Ottebjer-Winkler
Ersättare – Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Mikael Nilsson
Suppleant – Stiftelsen Tyrestaskogen

Mattias Svanold
Suppleant – Stockholm Business Region AB

Stefan Kindborg
Nämndeman – Södertörns tingsrätt
Ordförande – Revisorsgrupp 3
Vice ordförande – Revisorskollegiet
Ledamot – Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Ledamot – Revisorsgrupp 1

Lennart Bengtsson
Nämndeman – Södertörns tingsrätt

Region Stockholm (2023)

Charlotte Broberg
2:e vice ordförande – Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledamot – Regionstyrelsen
Ledamot – Regionfullmäktige
Ledamot – Hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriutskott
Ledamot – Regionstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna
Ersättare – Regionstyrelsens arbetsutskott
Ersättare – Kommunalförbundet avancerad strålbehandling
Ersättare – Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

Sveriges riksdag (2021)

Margareta Cederfelt
Ordinarie ledamot – Sveriges riksdag
Ledamot – OSSE-delegationen
Ledamot – Utrikesutskottet
Ledamot – Krigsdelegationen
Suppleant – Försvarsutskottet