Styrelsemöte med efterföljande Tycka & Tala-kväll

Styrelsemöte tisdagen den 15 november 2016 kl. 18.00 på Älvsjö Värdshus, Johan Skyttes väg 214, 125 34 Älvsjö.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet. OBS LOKAL!!!

Direkt efter mötet kl 19.00 följer Moderaterna i Brännkyrkas ”Tycka och tala-kväll”. Alla är hjärtligt välkomna. Se bifogad inbjudan: Tycka-o-Tala-20161115-M-Brännkyrka