Styrelsemöte

Styrelsemöte tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 18.30 på Lerkrogen vid Älvsjö station.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.