Styrelsemöte

Styrelsemöte måndagen den 8 juni 2015 kl. 18.30 på Lerkrogen vid Älvsjö station.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.