Styrelsemöte

Styrelsemöte måndagen den 10 november 2014, ändrat till onsdagen den 12 november 2014 kl. 18.30 på Lerkrogen vid Älvsjö station.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.