Styrelsemöte obs!!! ändrat datum från 29/9 till 1/10

Styrelsemöte torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 18.30 på Lerkrogen vid Älvsjö station.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.