Styrelsemöte

Styrelsemöte tisdagen den 31 mars 2015 kl. 18.30 på Lerkrogen vid Älvsjö station.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.