Styrelsemöte

Styrelsemöte tisdagen den 20 augusti 2013, kl. 18.30 på Herrängens gård,  Älvsjö. Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.