Styrelsemöte

Styrelsemöte måndagen den 22 oktober 2012, kl. 18.30 på Herrängens Gård, Annexet. Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.