Styrelsemöte

Styrelsemöte onsdagen den 19 september 2012, kl. 18.30 på Herrängens Gård, Annexet. Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.