Styrelsemöte

Styrelsemöte tisdagen den 27 februari 2012, kl. 18.30 på Herrängens Gård, Annexet.