Uppdrag för Moderaterna i Brännkyrka 2016
Följande medlemmar har följande uppdrag:

Ur Stockholms stads Förtroendemannaregister (2016-01-21)

Olle Andretzky
Ersättare Stadsdelsnämnden Älvsjö.

Matilda Berg Pulls
Ersättare, Stadsdelsnämnden Älvsjö.
Ersättare, Älvsjö sociala delegation.

Hans Breismar
Ledamot, Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade.
Ledamot, Stadsdelsnämnden Älvsjö.
Ersättare, Stadsbyggnadsnämnden.

Torbjörn Erbe
Vice ordförande, Älvsjö sociala delegation.
Ledamot, Exploateringsnämnden.
Ledamot, Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Ledamot, Stadsdelsnämnden Älvsjö.
Ersättare, Kommunfullmäktige.

Berthold Gustavsson
Vice ordförande, Överförmyndarnämnden.
Ledamot, Kommunfullmäktige.
Ledamot, Stockholms Stadshus AB.
Ersättare, Föreningen Spårvagnsstäderna.
Ersättare, Kommunförbundet Stockholms Län, KSL.
Vigselförättare, Vigselförättare.

Anita Lundin
Ersättare, Äldrenämnden.
Suppleant, Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Johan Nilsson
Vice ordförande, Stadsdelsnämnden Älvsjö.
Ledamot, Kommunfullmäktige.
Ledamot, Kulturnämnden.
Ersättare, Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Ersättare, Utbildningsnämnden.

Peter Odentun
Ersättare, Stadsdelsnämnden Skärholmen.

Birgitta Persson
Ersättare, Idrottsnämnden.

Helena Stenbeck Nilsson
Ledamot, Stadsdelsnämnden Älvsjö.
Ledamot, Älvsjö sociala delegation.

Birgitta Stjärneback
Ledamot, Stockholms konstråd.
Ersättare, Stadsdelsnämnden Älvsjö.

Sverker Sundmark
Ersättare, Stadsdelsnämnden Älvsjö.

 

Stockholms läns landstings förtroendemannaregister (2016-01-21)

Charlotte Broberg
1:e vice ordförande, Tillväxt- och regionplaneringsnämnden.
Ledamot, Landstingsstyrelsen.
Ledamot, Landstingsstyrelsens personalutskott.
Ledamot, Landstingsfullmäktige.
Ersättare, Mälardalsrådet.

Jane Gustavsson
Ersättare, Hälsa- och sjukvårdsnämnden.
Ersättare, Landstingsfullmäktige.

 

Sveriges Riksdag (2016-01-21)

Margareta Cederfelt
Ordinarie ledamot.
Vice ordförande, OSSE-delegationen.
Ledamot, Utrikesutskottet.
Suppleant, EU-nämnden.