Kampanjaktivitet vid Långsjön

Vi var många kampanjare från de tre föreningarna. Det var bra för därigenom kunde vi ta oss tid att prata med många av de söndagsflanörer som ville prata med oss om vår politik. Det fanns representanter från såväl Riksdag som från kommunfullmäktige och stadsdelsnämnder.

De flesta visste om att det går bra för moderaterna i opinionsmätningar. Många uttryckte att de tycker att moderaterna bedriver en bra och ansvarsfull politik.

Några röster om vad de ansåg vara viktigt lokalt: ”Tillräckligt med infartsparkeringar”, ”Bevara stora Ekar”, ”Med ökad byggnation och förtätning behövs även grönområden”, ”Bevara Älvsjöskogen”, ”Var rädd om Långsjön! Det är den som är en stor del av området”, ”Viktigt med planerade södra tvärspårvägen”, ”Kom igång med Förbifarten”, ”Se till att inte dra cykelbanor på de stora genomfartsgatorna eller för nära de stora infarterna”, ”Bra med omdaning av Älvsjö centrum”

Berthold Gustavsson
Samordnande valledare 5:e krets