Inbjudan

INBJUDAN

Res till Bryssel

Träffa Anna Maria Corazza Bildt, ledamot i Europaparlamentet.

Resan arrangeras exklusivt för femte kretsens medlemmar.

En förutsättning för att resan skall genomföras är att vi är minst 20 deltagare. Föranmälan är bindande och obligatorisk.

Resan sker den 9-10 juni.
Biljetter är ännu inte bokade varför tider är preliminära,
Utresa sker med flyg den 9 juni ca kl. 07.00, beroende på varifrån flyget går (Skavsta, Arlanda eller Bromma) är det aktuellt med resa fr. Stockholm ca kl. 05.00.
Hemresa sker ca kl. 19.00 från Bryssel.

Boende sker på hotell nära Europaparlamentet.

Preliminärt program: rundvandring i parlamentet, åhöra debatt, diskussion med Anna Maria Corazza Bildt, gemensam middag, träff med lobbyorganisation.

Kostnad: Anna Maria Corazza Bildt är vår värd och ersätter resekostnaderna i enlighet med Europaparlamentets regelverk. Varje deltagare med 330 euro på plats i Bryssel, förutsatt att vi är minst 20 personer. Var och en får personligen lägga ut kostnader för flygbiljett, boende och mat och förstås personligen kvittera ut sina 330 euro i Bryssel. Vår målsättning är att resa och logi ryms inom 330 euro.

Mer information kommer inom snar framtid.

För att göra en första inventering av vem som är intresserad av att delta vill vi att du föranmäler dig till margareta.cederfelt@riksdagen.se snarast, dock senast den 15 april. OBS! Detta är endast en första inventering för att undersöka intresset och inte en bindande anmälan.

Tveka inte utan delta i detta unika erbjudande att besöka Europaparlamentet och Anna Maria Corazza Bildt.

Välkommen att följa med 5:e kretsen till Bryssel den 9-10 juni 2010.

Bästa hälsningar

Margareta Cederfelt
Tfn 070-354 41 08
margareta.cederfelt@riksdagen.se

Lars Svärd                           Elisabeth Jonsson                           Torbjörn Erbe
Ordförande Hägersten     Ordförande Skärholmen                Ordförande Brännkyrka
lars.svard@moderat.se    elisabeth.jonsson@moderat.se    torbjorn.erbe@moderat.se