Nyhetsbrev 3, 2009

Europavalrörelsen har nu startat och nu på lördag den 16 maj öppnar vår valstuga här i 5 kretsen på torget i skärholmen. Vi behöver hjälp med bemanning under valrörelsen, det är många dagar som stugan ska vara öppen och det är viktigt att så många som möjligt hjälper till. Kontakta Christer Stenberg på christerc@swipnet.se eller telefon 08-7106568 eller mobil 0702-732050.

Kan du hjälpa till eller undra över nått, hör av dig!

Torbjörn Erbe
Ordförande Moderaterna i Brännkyrka
08-882010
torbjörn.erbe@moderat.se

Cristofer Fjellner, euparlamentariker har ordet:

De senaste fem åren har jag representerat Sverige och Moderaterna i Europaparlamentet. Jag åkte till Bryssel i juni 2004 med uppfattningen att EU är viktigt, men behöver banta. Utifrån den uppfattningen har jag dagligen de senaste fem åren bekämpat byråkrati och politisk klåfingrighet. Med en dåres envishet har jag påpekat att EU enbart ska ta sig an problem som är gränslösa, som de enskilda länderna inte kan klara av på egen hand. Det är en kamp jag vill fortsätta.

Ett av de områden där vi måste samarbeta är i kampen mot de stora miljöproblemen. Vi är lyckligt lottade i Stockholm – naturen finns för de flesta av oss bara runt hörnet. Svampplockning, skärgården eller insjöbad, oavsett vad det är som får oss att bry oss om vår miljö så bryr vi oss mycket. EU är idag den främsta plattformen för en ambitiös svensk miljöpolitik – bara genom samarbete kan vi minska de farliga utsläppen. Ta kampen mot klimatförändringarna; där gör Europa mest i världen och Sverige mest i Europa. Utifrån den positionen vill jag fortsätta att driva på. För en effektiv klimatpolitik som för utvecklingen framåt, inte bakåt!

Stockholm präglas idag av globaliseringen. Vårt välstånd har ju skapats genom handel och öppenhet mot omvärlden. Det måste vi slå vakt om. Just nu ser vi i den ekonomiska krisens spår hur länder sluter sig, handlar mindre med varandra och samarbetar mindre. Det är ett hot mot företagen och välfärden Stockholm. Därför är det viktigare än någonsin med moderater i Europa som försvarar den svenska öppenheten mot omvärlden. De senaste fem åren har jag varit Europaparlamentets klaraste röst för frihandel. Den rösten är än viktigare de kommande åren.

Viktig uppmaning till alla medlemmar!

DU kan enkelt göra en stor insats för Dig själv, för Sverige och för Europa genom att själv rösta och uppmana borgerliga vänner och bekanta att rösta i valet till Europaparlamentet. Den förtida röstningen börjar redan den 20 maj. Vi återkommer om var förtida röstning genomförs.

Den 7 juni 2009 är det val av europaparlamentariker till Europaparlamentet. Det är lika viktigt att det finns många moderater och borgerliga i Europaparlamentet som att det finns många moderater i Sveriges Riksdag, Kommunfullmäktige och Landsting. Vid förra valet har det tyvärr visat sig att endast 37% av moderaterna röstade. Det skall vi ändra på denna gång. Eller hur? Om fler moderater röstar har vi stora möjligheter att få fler svenska moderata företrädare i europaparlamentet.

Många av de beslut som fattas i Europaparlamentet berör Din och min vardag lika mycket som de beslut som fattas i de andra församlingarna. Inte vill Du att de besluten skall fattas av socialister? Deras inställning är likadan där som här. Det finns åtskilliga exempel på hur våra moderata företrädare lyckats få med sig övriga borgerliga palamentariker till att fatta för oss bra beslut.

Vänligen Berthold Gustavsson
Kommunfullmäktigeledamot
Samordnande valledare
5.e kretsen