Valmanifest för moderaterna i Brännkyrka inför valet 2014

MODERATERNA I BRÄNNKYRKA inför valet 2014

Moderaterna i Brännkyrka har under många år fört samtal på gator och torg med medborgarna i stadsdelen för att få kännedom om de frågor och önskemål som finns. Under det senaste året har de boende bjudits in till en medborgardialog. Dialogen har lämnat en fördjupad bild av vad medborgarna tycker är viktigt att prioritera för att kunna bo och leva i vår stadsdel.

Det är viktigt att fler och fler individer kommer i arbete för att kunna bidra till att de prioriteringar staden och stadsdelen gör ska kunna förverkligas. Det primära är att kommunen och stadsdelen har ordning och reda i ekonomin.

För stadsdelen är tre huvudområden prioriterade:

I bifogat dokument redovisas de konkreta förslag som moderaterna i stadsdelen vill arbeta med för att skapa den miljö som invånarna i stadsdelen ser som viktig. Valmanifest Moderaterna i Brännkyrka 2014