Styrelsemöte

Styrelsemöte torsdagen den 16 mars 2017 kl. 18.30 på Lerkrogen vid Älvsjö station.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.