Styrelsemöte

Styrelsemöte tisdagen den 10 januari 2017 kl. 18.30 på Lerkrogen vid Älvsjö station.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.