Styrelsemöte

Onsdagen den 9 mars 2011. Kl. 18.30 på Herrängens gård, flygeln. Var vänlig meddela om du inte kan komma.
Medlemmar är välkomna att närvara på styrelsemötet.
Hjärtligt välkomna.
Torbjörn