Styrelsemöte

Styrelsemöte torsdagen den 11 december 2014, kl. 18.30 på Lerkrogen vid Älvsjö station.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.