Styrelsemöte

Styrelsemöte onsdagen den 11 juni 2014, kl. 18.30 på Lerkrogen vid Älvsjö station.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet. OBS Lokal.