Styrelsemöte

Styrelsemöte tisdagen den 6 maj 2014, kl. 18.30 på Lerkrogen vid Älvsjö station.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet. OBS Lokal.