Styrelsemöte

Styrelsemöte tisdagen den 15 januari 2013, kl. 18.30 på Herrängens Gård, Annexet. Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet.