Stadsdelsnämndsmöte i Älvsjö

Välkomna till öppna delen mellen kl 18-19. Vi ses på Medborgarkontoret i Älvsjö!