Stadsdelsnämndsmöte i Älvsjö

Välkommen att framföra dina synpunkter till Älvsjö Stadsdelsnämnd mellan kl 18-19 på Medborgarkontoret!