Stadsdelsnämndsmöte i Älvsjö

Välkomna att framföra dina synpunkter till stadsdelsnämnden mellan kl 18-19!