Resumé extra

Bästa medlem,

just nu pågår ett intensivt arbete med att utse de kandidater som kommer att representera Moderaterna vid valet 2014. Glädjande är att flera medlemmar från Brännkyrkamoderaterna återfinns bland de nominerade. Som medlem har du möjlighet att rösta i försöksnomineringen. Denna pågår under perioden den 14 oktober till den 4 november. Läs mer om hur du röstar och ta del av medlemmar som är nominerade i bifogade Resumé Extra som är en pdf-fil.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Brännkyrkamoderaterna