Moderaterna i Brännkyrkas nyhetsbrev nr 7, 2009

Var med i Provvalet och för fram Brännkyrkas kandidater!

Förberedelserna är i full gång för det stora valåret 2010.
Vi i Moderaterna kommer att kämpa för att kunna få fortsätta det mycket bra arbetet som Alliansen har utfört under mandatperioden.
Sverige är nu på rätt väg!
I augusti var det tid för att kandidera till valet 2010 och vi i Brännkyrka slog alla tidigare rekord och mer än fördubblade antal kandidater.
Vi i Moderaterna har provval inför tillkomsten av valsedlar och det är alla medlemmar som har möjlighet att rösta på just de kandidater som de vill se högt på valsedeln. Har du inte redan fått valsedlar och katalog över alla som kandiderar till kommun, landsting och riksdag så kommer de inom de närmaste dagarna.

Detta är en mycket bra möjlighet att redan nu göra en stor och viktig insatts för föreningen genom att delta i detta val.

Tack för hjälpen!

Torbjörn Erbe
08-882010
Ordförande i
Moderaterna i Brännkyrka

Brännkyrkas kandidater till valet 2010
Kandiderar till Stockholms Kommunfullmäktige
:

Andretzky, Olle Berggren, Kristina
Erbe, Torbjörn Gustavsson, Berthold
Gülich, Anita Gülich, Björn
Lindborg, Tomas Lindahl, Lollo
Lundin, Anita Nilsson, Johan
Persson, Birgitta Stjärneback, Birgitta
Othman, Mahmoud

Kandiderar till Stockholms Läns Landstingsfullmäktige: .

Andretzky, Cate Bengtsson, Lennart
Broberg, Charlotte Ericson, Johan
Gustavsson, Jane Gülich, Björn
Johansson, Ellinor Lundin, Anita
Nilsson, Johan Persson, Birgitta
Stjärneback, Birgitta Othman, Mahmoud
Tengsell, Monica

Kandiderar till Sveriges Riksdag:
Berggren, Kristina Broberg, Charlotte
Cederfelt, Margareta Gustavsson, Berthold
Lindahl, Lollo

Tyck till om Söderort 2030!
Stockholms stad inbjuder till dialog om Söderorts utveckling. Hur vill vi att vårt Söderort ska utvecklas och vilka frågor tycker vi ska prioriteras? I kommunens arbete med Söderorts framtid är medborgarnas synpunkter mycket viktiga. Framtidsvisionen Söderort 2030 kommer att diskuteras på ett antal dialogträffar under hösten, bland annat onsdag den 18 november klockan 16-18 november vid Fruängens T-bana. Alla kan också gå in på www.stockholm.se/soderort och svara på en enkel enkät som kommer att ligga till grund för den fortsatta utformningen om vårt närområde. Det har aldrig varit enklare att påverka framtiden!

Johan Nilsson, vice ordförande

Julfest 11 december
Moderaternas sedvanliga julfest äger rum fredagen den 11 december 2009 med början
kl. 18.00.
Vi är i Vårfrukyrkans lokaler i Fruängen som förra året.
Kostnaden är 150 kr för julbordet med tillägg för eventuellt vin.
Separat inbjudan kommer, men boka kvällen i Er almanacka redan nu.

Hälsningar
Inger Braun

Kyrkovalet

Det preliminära resultatet för Moderaterna i Brännkyrka är inget att yvas över. Vi följde i stort riksgenomsnittet och tappade 2 mandat (91 röster) till Miljöpartiet i Svenska kyrkan. I övrigt var valresultatet som innevarande mandatperiod nämligen (S) 9 mandat, (C) 2, (Kd) 3, Fisk 3, Miljöpartiet i Svenska kyrkan 3 och (M) 5.
Jag har fortfarande ett hopp om att vi ska ta ordförandeposten i kyrkorådet och har med mandat från (Kd) och Fisk börjat förhandla med (C )och Miljöpartiet i Svenska kyrkan. Valresultatet är ännu väldigt osäkert, då församlingen hade 94 ogiltiga röster och (C) endast behöver 4 röster för att ta (S) sista mandat.
Vad ska vi då prioritera under kommande valperiod? Själv tycker jag att vi ska arbeta för att genomföra de långsiktiga mål som våra företrädare varit med om att sätta upp som t ex sträva efter
Att kunna erbjuda alla som vill en plats i någon av våra barngrupper
Att 30 % av de kyrkotillhöriga 15-åringarna konfirmeras
Att öka antalet ungdomar som deltar i vår verksamhet
Att det ska finnas kör- och musikverksamhet för alla åldrar
Att öka dopfrekvensen till 75 % av antalet kyrkotillhöriga
Att vår diakonala verksamhet i större utsträckning samverkar med vårt närsamhälle
Att engagera ideella krafter i vår verksamhet
Att väntetiden för begravning är högst 2 veckor.
Dessutom arbeta för en god och stimulerande arbetsmiljö för församlingens anställda och bedriva en ansarfull ekonomisk förvaltning.

Eva Jarenius
Gruppledare (m)
Brännkyrka församling