Medlemsaktivitet

Inbjudan till mingel och dialogkväll

Nu är det dags för Moderatkvinnor, i första hand, att träffas och utbyta tankar omkring specifika frågor som berör.
Vi startar med en enkel förtäring med vin för de som önskar.
Därefter inleder Anita Lundin och Helga Messel med att berätta om sin bok.

Goda förebilder och fega, rädda halvgudar – scener ur arbetslivet

Dag och tid: Måndagen den 18 april, kl. 18.30 – 21.30
Plats: Herrängens gård, Annexet
Pris: 185 kr inkl. boken och förtäring, exklusive vin.

Anmälan görs till Inger Braun, inger.braun@spray.se eller 08 647 74 14
Anmäl dig snabbt då antalet platser är begränsat till 15 personer.

I boken berättar, reflekterar och diskuterar Anita och Helga sina erfarenheter. Vad döljer sig bakom vackra fraser och masker i from av maktspel i organisationer och personliga handlingsmönster?

Alla talar om vikten av att lära av varandra – men gör vi det?
Nyfiken är en stark drivkraft hos alla – stämmer det?
Är det sant att företagen efterfrågar kompetens och kreativitet?
Är det fortfarande provokativt med kvinnliga chefer och ledare?

Linda Badner, redaktionschef, Personal & Ledarskap

”Erfarenhet är en iakttagelse som blivit förstådd, sägs det. I den här boken möter vi två praktiker som ser tillbaka och reflekterar över sina långa och rika yrkesliv och som placerar HR och ledarskap i ett vidare perspektiv. Här finns inga fyrfältsmodeller eller konsultfloskler för 1200 kr i timmen, däremot scener ur karriärer som präglats av civilkurage, integritet och ständig nyfikenhet.”

Varmt välkommen!