Konstituerande styrelsemöte för Brännkyrkamoderaterna

Välkommen till Herrängens Gårds högra flygel!