En hälsning till alla medlemmar

Vi vill framföra ett tack för alla goda insatser under valrörelsen
och önskar alla medlemmar en riktigt

God Jul och Ett Gott Nytt År!

Styrelsen
Brännkyrka Moderaterna