Årsmöte 2013 i Femte kretsen

Välkomna till Årsmöte

tisdagen den 5 februari 2013
kl. 18.00
i Schönfeldtska praktsalen, Moderaternas Hus, St Nygatan 30.

18.00  Samling och förtäring
18.45  Partisekreterare Kent Persson har ordet
19.30  Årsmöten i respektive förening

Landgång, öl, vatten, kaffe och kaka serveras till en kostnad av 150 kr. Betalning i samband med anmälan.

Anmälan och betalning av förtäringen görs till
Inger Braun senast måndagen den 28 januari 2013.
Mail: inger.braun@spray.se  PlusGiro: 551503-6

Välkomna önskar
Moderaterna i Brännkyrka, Hägersten och Skärholmen