Årsmöte 2010

Välkommen på vårt årsmöte! Vi kommer att vara i Vårfrukyrkan, Fruängen. Eva Samuelsson och Marie Ljungberg-Schött talar om verksamheten inom äldreomsorgen i Stockholm. Förtäring serveras till en kostnad av 80 kr/pers. Anmälan görs senast den 8 februari till inger.braun@spray.se eller till 08-647 74 14 (tel.svarare). Varmt välkomna!