Inbjudan till dialogmöte om äldrefrågor

Det moderata Nätverket Äldre hälsar dig välkommen till Dialogmöte nr 3 på temat Ekonomi.

– Hur går äldres förväntningar och stadens resurser ihop inom äldreomsorgen?
– Vad kännetecknar en god offentlig välfärd inom stadens äldrepolitik?
– Hur är det idag? Hur vill vi ha det i morgon?

Se bifogad Inbjudan20130306

Välkomna!

Nätverket Äldre
Vi som nu ingår i nätverket är
Helena Bonnier, Lars Edvall, Erik Hafström, Anita Lundin och Birgitta Persson.