Styrelsemöte samt efterföljande ”Tycka och tala-kväll”

Styrelsemöte tisdagen den 27 september 2016 kl. 18.00 på Älvsjö Värdshus, Johan Skyttes väg 214, 125 34 Älvsjö.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet. OBS LOKAL!!!

Direkt efter mötet kl 19.00 följer Moderaterna i Brännkyrkas ”Tycka och tala-kväll”. Alla är hjärtligt välkomna. Se bifogad inbjudan: Tycka och tala 20160927.