Styrelsemöte

Kallelse till styrelsemöte
tisdagen den 23 augusti på
Lerkrogen, Hembygdsföreningens lokal i Älvsjö
kl 18.30.

Meddela gärna om du inte kan komma
Med vänliga hälsningar
Torbjörn