Styrelsemöte

Styrelsemöte torsdagen den 10 april 2014, kl. 18.30 i Moderaternas Hus, Stora Nygatan 30, Partistyrelserummet.  Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet. OBS Lokal.