Styrelsemöte

Tisdagen den 23 november. Kl 18.30 på Herrängens gård, flygeln.
Meddela om du inte kan komma.
Hjärtligt välkomna
Torbjörn