Styrelsemöte

Styrelsemöte onsdagen den 22 maj 2013, kl. 18.30 på Hembygdsgården Lerkrogen, Götalandsvägen 224, Älvsjö. Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet. OBS lokal!