Stadsdelsnämndsmöte i Älvsjö

Välkommen att framför dina synpunkter till Älvsjö Stadsdelsnämnd mellan kl 18-19!