Medlemsmöte

Politikerutveckling 10 maj 2012
Hur ser en spännande och relevant vision ut för framtidens Stockholm? Vilka samhällsproblem är det viktigt att moderaterna tar itu med lokalt? Vilka frågor bör vi driva i valet 2014?

Under våren har Stockholmskommissionen dragit igång – Moderaternas projekt för politikerutveckling i Stockholm stad. Syftet är att ta fram politiska förslag som ska behandlas vid förbundsstämman 2013 och i nästa steg ligga till grund för ett valmanifest.

Arbetet bedrivs utifrån fyra teman: tid, tillit, tillväxt och trygghet. Ett viktigt led i projektet är att hämta idéer och förslag från partiets medlemmar.

Träffa Gunnar Strömmer, som håller i projektet i förbundsstyrelsen, och Tina Ghasemi som leder arbetsgruppen Trygghet.

Plats: Blå Hörnet
Tid: 18:00
Anmälan till: anette-hellstrom@telia.com senast 5 maj