Kyrkovalet den 15 september 2013

OM BORGERLIGT ALTERNATIV

Borgerligt alternativ är en rikstäckande nomineringsgrupp i valen till Svenska kyrkan. Borgerligt alternativ är partipolitiskt obunden och ställer upp i valen på alla nivåer: lokalt (kyrkofullmäktige), regionalt (stiftsfullmäktige) och riksnivå (kyrkomötet).

Borgerligt alternativ bildades 2012 av kyrkopolitiker från Moderaterna. Detta skedde efter att Moderaterna bestämt sig för att som parti inte längre ställa upp i de kyrkliga valen.

För ytterligare information läs foldern ”Ny nomineringsgrupp med Moderata värderingar i Brännkyrka församling”.

Läs mer under www.borgerligtalternativ.nu eller kontakta Elisabet Stålhem, estalhem@gmail.com