Kontaktuppgifter till Moderaterna i Brännkyrka/Älvsjö

E-postadress: brannkyrka@moderaterna.se

Facebook: https://www.facebook.com/moderaternaialvsjo

Ordförande: Johan Nilsson, 070-8641000, jo.nilsson@telia.com

Styrelseledamöter och adjungerade (2021)

Ordinarie ledamöter
Johan Nilsson (ordförande och medlemsansvarig)
Lennart Bengtsson (samtalsledare)
Leif Berglund
Weronica Bergström
Hans Breismar (kampanjledare)
Charlotte Broberg
Margareta Cederfelt
Torbjörn Erbe (2:a vice ordförande och utdelningsansvarig)
Johan Ericsson
Berthold Gustavsson
Stefan Kindborg (ombud till företagarrådet)
Lea Leskinen (ombud till moderata kvinnor)
Donald Molander
Mikael Nilsson (biträdande kampanjledare)
Matilda Pulls (vice ordförande och ombud till moderata kvinnor)
Robert Stahre (sekreterare och ombud till moderata seniorer)
Sverker Sundmark (kassör och utbildningsansvarig)
Mattias Svanold
Tony Ottebjer-Winkler

Adjungerade till styrelsen
Olle Andretzky (revisor)
Jane Sindahl
Birgitta Stjärneback (ombud till moderata seniorer)