Styrelsemöte

Styrelsemöte tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 på Hembygdsgården Lerkrogen, Götalandsvägen 224, Älvsjö. Medlemmar är välkomna att närvara vid mötet. OBS Lokal.