Stadsdelsnämndsmöte i Älvsjö

Kom och var med på den öppna delen mellen kl 18-19! Vi ses på Medborgarkontoret i Älvsjö!