Stadsdelsnämndsmöte i Älvsjö

Välkommen att famföra dina synpunkter till Älvsjö stadsdelsnämnd mellan kl 18-19 på Medborgarkontoret!