Styrelsen för Brännkyrkamoderaterna beslöt vid sitt styrelsemöte den 20 mars 2013 att ställa sig bakom följande fem motioner av föreningens medlemmar:

Motion gällande kunskap i strafflagstiftningen som en viktig del av brottsförebyggande arbete. Vladimir Iserell.

Motion  om inrättande av skattefri friskvård och motion för äldre. Anita Lundin och Birgitta Persson m.fl. från Nätverket Äldre.

Motion om ändring av Socialtjänstlagen. Anita Lundin och Birgitta Persson m.fl. från Nätverket Äldre.

Motion om utökat RUT-avdrag inom äldretjänster. Anita Lundin och Birgitta Persson m.fl. från Nätverket Äldre.

Motion om kvalitet och utbildning inom vård och omsorg för äldre. Anita Lundin och Birgitta Persson m.fl. från Nätverket Äldre.